Tabeller på CCM - Tips

0 9

Senast uppdaterad den ens noctambule28
.

Så här skapar du en tabell i vanliga frågor och CCM-filer:

Syntaxen

Att skapa en tabell

 • {| öppna bordet,
 • |+ låter dig ge en titel till tabellen
 • | definiera en cell,
 • |- definierade en ny rad
 • |} stäng bordet,

Så här färgar du texterna:

 • {{red|texte_du_titre_en_rouge}}

För cellens syntax:

 • ! sätt lite fet på texten i cellen
 • align= »right »en définition de tableau (à coté de {|), , aligne le tableau à droite de la page (tout le tableau)
 • align = "right" | kolumn 2, högerjustera celltext
 • valign = "top" | Överst, placerar texten högst upp i cellen
 • width = "440" tvinga arrayens bredd (i arraydefinition - bredvid {|)
 • bredd = "200 ″ | kolumn 3, tvinga bredden på en kolumn
 • höjd = "200", definierar cellens höjd,
 • rader = "2 ″ | celltext: skapa en cell på flera rader
 • colspan = ”2 ″ | slå samman på flera kolumner (2 i exemplet)
 • bgcolor = "# FF0000 ″ anger en färgad bakgrund.

Attributlayout

De olika attributen placeras sida vid sida utan utrymme:

fet, överst, höger på röd bakgrund är skrivet:

|! align = "right" valign = "top" bgcolor = "# FF0000"

Sedan kommer celltexten:

|! align = "right" valign = "top" bgcolor = "# FF0000" | cell_text

Att ha dessutom texten i färg:

|! align = "right" valign = "top" bgcolor = "# FF0000" | {{grei | cell_text}}

Enkelt exempel

Syntax:

{| 
| rad1, kolumn 1
| rad 1, kolumn 2
|-
| rad 2, kolumn 1
| rad 2, kolumn 2
|}

resultat:

rad 1, kolumn 1 rad 1, kolumn 2
rad 2, kolumn 1 rad 2, kolumn 2

Syntax för ramar

Att placera bredvid {|

 • border = "3 ″
 • style = »border: 2px prickad svart; "
 • style = »border: 2px streckad svart; "
 • stil = »kant: 2 pixlar helt svart; "
 • style = »border: 5px dubbel svart; "

Exemple

Syntax:

{| style = "border: 2px dashed black;" width = "320"
|! Avdelning 1
|! Avdelning 2
|-
| align = "right" | row1, column 1
| rad 1, kolumn 2
|-
| rad 2, kolumn 1
| rad 2, kolumn 2
|}resultat:

Avdelning 1 Avdelning 2
rad 1, kolumn 1 rad 1, kolumn 2
rad 2, kolumn 1 rad 2, kolumn 2

Syntaxen för inriktningar:

Justera

Syntax:

{| 
| Positionering
|-
| align = "left" | g
|-
| align = "center" | mot
|-
| align = "right" | d
|}resultat:

Valign

Syntax:

höjd definierar cellens höjd

{| 
| höjd = "150" | Placera
| valign = "top" | Hög
| valign = "mitten" | Mitten
| valign = "botten" | Låg
|}

resultat:

exempel

Syntax:

{| border = "3"
|-
|! {{blå | Titel i blå}}
|! {{röd | Titel i rött}}
|! {{grön | Titel i grön}}
|-
| rad 1 kolumn 1
| kolumn 2
| kolumn 3
|-
| rad 2
| c 2
| c 3
|}

resultat:

Titel i fet blått Titel i fet röd Titel i fet grönt
rad 1 kolumn 1 kolumn 2 kolumn 3
l 2 c 2 c 3

Ett exempel på vad som kan göras

Syntax:

{| style = "border: 5px dubbel svart;" 
| + {{röd | Tabellens titel}}
|-
|! bgcolor = "# 00FF00" align = "center" | {{blå | Titel i blått}}
| align = "right" | {{red | Titel i rött}}
|! {{grön | Titel i grön}}
| {{orange | titel utan fetstil}}
| {{Lila | Titelkolumn 5}}
|-
|! rad 1 kolumn 1
| bgcolor = "# FF0000" | {{svart | kolumn 2 väldigt mycket bred}}
| kolumn 3
| width = "100" align = "right" valign = "top" rowspan = "2" bgcolor = "# 00FF00" | {{vit | kolumn 4}}
| align = "right" bgcolor = "# FF0000" | kolumn 5
|-
| {{röd | rad 2}}
| align = "right" | c 2
| c3
| c5 eftersom räckvidd = 2 c 4
|}

resultat:

Tabellens titel
Titel i blått Titel i rött Titel i grönt titel utan fetstil Titelkolumn 5
rad 1 kolumn 1 kolumn 2 väldigt mycket bred kolumn 3 kolumn 4 kolumn 5
2-linjen c 2 c3 c5 eftersom räckvidd = 2 c 4

En webbplats som hjälper dig

På en webbplats kan du skapa tabeller, särskilt för Wiki:

http://www.tablesgenerator.com/mediawiki_tables

Il y a quelques différences entre Wikimedia et CCM, et il faut donc faire quelques modifications dans le code Wiki généré : ci dessous en rouge les éléments à ajouter pour que ça marche dans CCM à partir du code généré par le site.

(det gäller rubriken)


{| class = "wikitable"
|! style = "font-weight: bold;" | Tabeller
|! style = "text-align: center;" | Är
|! style = "text-align: right;" | Häftigt
|-
| kol 1 är
| style = "text-align: center;" | vänsterjusterad
| style = "text-align: right;" | $ 1600
|-
| kol 2 är
| style = "text-align: center;" | centrerad
| style = "text-align: right;" | $ 12
|-
| kol 3 är
| colspan = "2" style = "text-align: center;" | högerjusterad
|}

Ser på CCM:

tabeller Är kyla
kol 1 är vänsterjusterad $1600
kol 2 är centrerad $12
kol 3 är högerjusterad

Cet article est apparu en premier sur https://www.commentcamarche.net/faq/38042-les-tableaux-sur-ccm

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.